Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

EΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024 -2025

Σας γνωρίζουμε οτι σύμφωνα με την υπ'αρ.ΠΡΩΤ.:Γ6α/Γ.Π. οικ.26395/14-5-24 έγγραφο του ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣ/ΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Α'οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζομένων για εγγραφές στο Α' εξάμηνο σπουδών που επιθυμούν να φοιτήσουν στην σχολή μας,θα υποβαλλονται απο 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έως και 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του τρέχοντος έτους στην γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου