Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018


Οι  εξετάσεις τελείωσαν επιτυχώς και οι καταρτιζόμενοι  με τους εκπαιδευτές τους  με την λήξη των μαθημάτων πραγματοποίησαν μια ευχάριστη εκδήλωση .Σας  ανακοινώνουμε  ότι  το  ΔΙΕΚ  θα λειτουργεί κατά τους  θερινούς  μήνες  ημέρα Πέμπτη 8:30π.μ- 13:30μ.μ τις παρακάτω ημερομηνίες:
12 / ΙΟΥΛΙΟΥ / 2018
26 / ΙΟΥΛΙΟΥ / 2018
9 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / 2018
23 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / 2018
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ. Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν. Καρδίτσας, Ειδικότητας:
 “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας”
είναι τα ακόλουθα:
1.     Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας,  η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου(εκδίδεται  στο  ΙΕΚ)
2.       Το ΑΜΚΑ. (φωτοαντίγραφο βεβαίωσης  ΑΜΚΑ)
3.      Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Δ.Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]
4.       Φωτοαντίγραφο  Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.  Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
5.     Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. [απαραίτητο για επιπλέον μοριοδότηση]
6.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. [απαραίτητο]
7.       Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, , απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Πληροφορίες: 
Δ. Ι.Ε.Κ. Γ. Ν. Καρδίτσας, 
   ΤέρμαΤαυρωπού,Τ.Κ.:43100
    Τηλ. Επικοινωνίας: 24413-51205 & 24413-51357 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017- 18 δόθηκαν  σε  33 καταρτιζόμενους  Β.Ε.Κ   και τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  και ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ!!!!


ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΙΕΚ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ- ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
12 / ΙΟΥΛΙΟΥ / 2018
26 / ΙΟΥΛΙΟΥ / 2018
9 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / 2018
23 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / 2018

 ΚΑΙ 3 ΕΩΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ-2018
ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
 ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΑΛ, ΤΩΝ ΙΕΚ , & ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΚΑΝΟΥΝ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ ‘  ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ  ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ  ΑΣΕΠ (150 ΜΟΡΙΑ)

 

ΚΑΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  !!!!
ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΤΟΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ


Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   
   Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα, της ειδικότητας:
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 Α ‘ Εξάμηνο
Β’ Εξάμηνο
 Γ’ Εξάμηνο
 Δ’ Εξάμηνο

Ε Εξάμηνο

 Νοσηλευτική Ι (θεωρία και εργαστήριο) 
Νοσηλευτική ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο)  
 Χειρουργική ΙΙ (θεωρία)
 Ορθοπεδική (θεωρία)
Πρακτική άσκηση
στο Νοσοκομείο
 Ανατομία (θεωρία)  
Παθολογία (θεωρία)   
 Αποστείρωση/ Απολύμανση
 (θεωρία και εργαστήριο)   
 Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά (θεωρία)

 Φυσιολογία (θεωρία) 
Χειρουργική Ι(θεωρία)  
 Αιμοδοσία(θεωρία) 
  Νοσηλευτική ΙΙΙ (Πρακτική στο Νοσοκομείο)

 Φαρμακολογία (θεωρία) 
Γυναικολογία /Παιδιατρική (θεωρία)   
  Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική στο Νοσοκομείο)


 Πρώτες Βοήθειες (θεωρία και εργαστήριο)
 Ψυχιατρική /Νευρολογία (θεωρία)Υγιεινή / Μικροβιολογία (θεωρία)  
Νοσηλευτική Ι (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (εργαστήριο)
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Δ.Ι.Ε.Κ. στεγάζεται στο  Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

H ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.
          Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού 
           Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ                                         

                             Τηλέφωνο: 2441351205, 2441351357  
                             Fax: 2441351205   E-mail: diek@noskard.gr    
                            blogger :Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ