Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

ANAKOINΩΣΗ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Λόγω μη δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση της μοριοδότησης δεν θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου. Σύμφωνα με το αρ. 4 παρ 7,8 της υπ΄αριθμ.Γ4α/ΓΠ 55004/15/ 6-7-2016 ΚΥΑ,ΦΕΚ 2049/ΤΕΥΧ. Β/6-7-2016 (τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων,δικαίωμα υποβολής τυχόν ενστάσεων έχει κάθε υποψήφιος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των Αρχικών Πινάκων Μοριοδότησης, εντός τριών εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα Δευτέρα 2/10 έως Τετάρτη 4/10/2023 ώρα έως 12μμ. στην γραμματεία του Δ.ΙΕΚ . ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023Β ΕΞΑΜΗΝΟ A/A Σύνολο Μορίων Χ 1000 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 25400 193/5-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 2 21700 241/15-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 3 21000 184 /1-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 4 21000 236/14-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 5 20400 239/15/9/23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 6 19200 214/11-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 7 18500 186/4-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 8 18400 237/14-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 9 17600 235/14-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 10 16540 229/13-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 11 16540 230/13-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 12 16400 240/15-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 13 15500 257/26-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 14 15200 228/13-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 15 13900 191/4-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 16 13800 256/26-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 17 11900 224/12-9-23 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με την αρ. Γ6α/Γ.Π. 46483/18-9-2023 εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Βόλου» Σας γνωρίζουμε οτι όσοι ενδιαφέρονται για την εγγραφή τους στην ειδικότητα "ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ" δεχόμαστε αιτήσεις μέχρι 29/9/2023 . Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ