Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Αποτελέσματα επιτυχόντων στο Δ.ΙΕΚ Γ. Ν. Καρδίτσας

                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 4 παρ3, 9,12 της υπ΄αριθμ.Γ4α/ΓΠ 55004/15/ 6-7-2016 ΚΥΑ,ΦΕΚ 2049/ΤΕΥΧ. Β/6-7-2016
Αποτελέσματα  επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων  (επιτυχόντων) Α’ ΕΞΑΜΗΝΟY   Δ.Ι.Ε.Κ.  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΟΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
29800
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΝΑ-ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25850
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25200
ΝΟΤΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
24300
ΚΑΝΤΕΡΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
23800
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23400
ΝΤΟΖΗ
ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
23000
ΦΙΛΟΜΟΥΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
22300
ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
21660
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20800
ΚΑΣΣΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20530
ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΪΟΣ
20200
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18530
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18150
ΒΑΪΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
17630
ΣΟΥΦΛΑ
ΑΓΑΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17410
ΓΙΑΛΤΡΙΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΙΣΗΣ
17000
ΝΤΟΖΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16000
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15540
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13810
ΤΣΙΑΝΟΥ
ΜΑΧΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
13800
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13400
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ


                                                           21/9/2017

Οδηγίες Εγγραφής Επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων στο Δ. ΙΕΚ   ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με  τον  πινακα μοριοδοτησης που έχει  αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν  από  την
 ΠΕΜΠΤΗ  21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017    μέχρι και την  ΔΕΥΤΕΡΑ  25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και  ώρες 10.30  πμ. μέχρι τις 12.30  πμ. στο Δημόσιο ΙΕΚ  Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ για να υποβάλλουν Αίτηση   Εγγραφής (ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.)
 ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής και  δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.
 Την αίτηση οριστικοποίησης εγγραφής ,θα την  παραλαμβάνουν από την γραμματεία της σχολής όπου θα την συμπΛηρώνουν και θα την καταθέτουν.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ   2-10-2017   ΚΑΙ ΩΡΑ 9π.μ.

                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

ANΑΚΟΙΝΩΣΗ


Δ. Ι.Ε.Κ. 
            Γενικού  Νοσοκομείου  Καρδίτσας
                                                  Τηλέφωνο: 24413-51205,  24413-51357                                          
                                  Fax: 2441351205  E-mail: diek@noskard.gr                                                     
                                           
                                                   ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ                                               ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :          
     ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ
     ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ 15 /9 /2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 


                                              Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΙΕΚ 

                                               ΖΑΧΑΡΑΚΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μ Ε Θ

                          Η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους.

Ούτε τέχνη ούτε σοφίη εφικτόν, εάν μη μάθη τις.
απόδοση: δεν μπορείς να μάθεις τέχνη ούτε να αποκτήσεις σοφία χωρίς εκπαίδευση


Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ                                                       O κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “ Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων εντατικής θεραπείας " συμμετέχει στην φροντίδα ασθενών των μονάδων εντατικής θεραπείας και όχι μόνον.
Προφίλ ειδικότητας
·         Τι θα μάθω
O κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων εντατικής θεραπείας" πραγματοποιεί νοσηλευτικές πράξεις που αντιστοιχούν στο αντικείμενο εξειδίκευσης του, όπως:
α. Εργάζεται υπό την ευθύνη και επίβλεψη του υπεύθυνου ιατρού ή νοσηλευτή-τριας στις διαδικασίες για την
o    διάγνωση
o    θεραπεία
o    παρακολούθηση
o    πλήρη αποκατάσταση του πάσχοντα
β. Συμβάλλει αποφασιστικά στην ψυχολογική προσέγγιση, υποστήριξη, αποκατάσταση και πλήρη κοινωνική επανένταξη των ασθενών που νοσηλεύονται στις Μ.Ε.Θ. σε συνεργασία ή κάτω από την καθοδήγηση των ειδικών.
γ. Παρέχει  ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς των Μ.Ε.Θ. καθώς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με ειδικούς.
δ. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας - ασηψίας που επιβάλλονται για την λειτουργία των χώρων όπου εργάζεται. Επιλέγει, προμηθεύει και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιμα κλπ)
·         Που θα εργαστώ:                                                                                                                                                                       Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων εντατικής θεραπείας” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιοτεχνίες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως υπάλληλος σε:
o    Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές
o    Κέντρα Υγείας

o    Εξωνοσοκομειακές μονάδες αντιμετώπισης επειγόντων και βαρέων περιστατικών

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 Β


Έχοντας υπόψη:                                                                                                                                                 Ι. Το  υπ ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12972/22-5-2015 (ΦΕΚ 1038/Β/3-6-2015)  έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας <<ΙΔΡΥΣΗ Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ>>                                                                                                                                                            ΙΙ. Το  άρθρο 4 της υπ’ αριθμ Γ4α/ΓΠ55004/15/13-6-2016(ΑΔΑ:7ΝΓ5465ΦΥΟ-ΣΒΠ) έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049/Τ.Β./6-7-16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Δ. ΙΕΚ ΤΟΥ Ν.4186/2013 αρμοδιότητας ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ)   
ΙΙΙ. Το υπ΄ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 66020/30-8-2017 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με θέμα : «Λειτουργία Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018» (ΦΕΚ Β΄ 2939 ΑΔΑ: ΩΜΑΝ465ΦΥΟ-Δ7Ψ)
Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας , προκειμένου να προβεί στην εγγραφή  καταρτιζόμενων στο χειμερινό εξάμηνο  2017 Β για τις Ειδικότητες α) Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και  β) Βοηθός Νοσηλευτικής Μ.Ε.Θ.                                                                                                
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από την 4η μέχρι και 15η Σεπτεμβρίου 2017, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30π.μ έως 1:30μ.μ στην γραμματεία του Δ. ΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΙΕΚ
i.                    Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου (δίνεται στην Σχολή).
ii. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]
iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
v. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών, καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού, καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
Δικαίωμα εγγραφής στο Α' εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β' Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 Δικαίωμα εγγραφής στο Γ' εξάμηνο κατάρτισης έχουν  οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ. ΤΕΕ Β' Κύκλου Σπουδών της ιδίας ή συναφούς  ειδικότητας.
    Η επιλογή  γίνεται με κριτήρια μοριοδότησης, όπως προβλέπεται από  το άρθρο 12 της αριθμ. 5954/2014 απόφαση του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ. Ι.Ε.Κ. Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΑΣ
                             ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
                              ΤΗΛ.2441351357
                             ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                             BLOGGER Δ.ΙΕΚ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ