Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ <<ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ >> ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 /8/2023 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9/2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ. 2. ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9/2023 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/9/2023 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ(ΓΕΛ,ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β'ΚΥΚΛΟΥ κ.αλ ). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΚ -ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) -ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ