Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Εκπαιδευτική επισκέψη στο τμήμα Αποστείρωσης του Γ. Ν. Καρδίτσας (4-11-2015)

   Στο πλαίσιο του μαθήματος  Νοσηλευτική Θεωρία I και στην ενότητα Ασηψία-Αντισηψία, Αποστείρωση Νοσηλευτικού υλικού, οι καταρτιζόμενοι του Δ. Ι.Ε.Κ. πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις 4-11-2015 στο τμήμα Αποστείρωσης του Γ. Ν. Καρδίτσας.
      Η Προϊσταμένη του τμήματος ξενάγησε τους καταρτιζόμενους στους χώρους της Αποστείρωσης, τους ενημέρωσε για τις μεθόδους Αποστείρωσης καθώς και την ετοιμασία υλικού για αποστείρωση.