Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

EΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ που υπέβαλλαν παράλληλο μηχανογραφικό

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε ΙΕΚ που υπέβαλλαν παράλληλο μηχανογραφικό καλούνται να προσέλθουν από την Πέμπτη 02/09/2021 έως και την Παρασκευή 10/09/2021 από 9:00 έως 13:30, στο ΙΕΚ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ για να υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το ΙΕΚ μπορείτε να τα δείτε εδώ. Όσοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν. Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή: Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄Κύκλου) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους Βεβαίωση ΑΜΚΑ Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία ) Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και Δημόσιο ΙΕΚ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ