Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σπούδασε  Νοσηλευτική  Γενικής Νοσηλείας κ Τραυματολογίας  Δωρεάν με αναγνωρισμένο πτυχίο  στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.


 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Δ.Ι.Ε.Κ. στεγάζεται στο  Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

H ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.
          Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού 
                                               Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ                                         


                             Τηλέφωνο: 2441351205, 2441351357  

                             Fax: 2441351205   E-maildiek@noskard.gr    
                                                               blogger :Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                  
v  Αποτελεί παράρτημα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) και λειτουργεί  υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Yπουργείου Υγείας.
v  Ακολουθεί  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ι.Ε.Κ. του Yπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
v      Σκοπός είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια  της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης , ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ μέσης βαθμίδας(ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)   ικανό   να  παρέχει  νοσηλευτικές   φροντίδες.
                           
v  Το  πρόγραμμα  σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης  επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)
v  Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες διεξάγονται από τον  Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

v  Μετά την  ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης  των προσόντων τους σύμφωνα με την παρ.4 του αρθρ. 12 του Νομ. Υπ. Αρ. 4186/17-9-13  τεύχ. Α’ , αρ. φύλλου 193 , λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας: ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  επιπέδου 5 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4386 ΦΕΚ 83/Τ.Α΄/11-5-2016 ΑΡΘΡΟ 42 ΠΕΡ 9 παρ. στ'.
v   Προβλέπεται μοριοδότηση σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες.

                                       

           Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των Εκπαιδευομένων ,( όλων των ηλικιών και διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης,απόφοιτοι Λυκείου, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι) είναι αρκετά μεγάλο για τη φοίτηση τους στη σχολή μας, καθώς  έχει μεγάλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με διαρκή απορρόφηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή - Γιορτή και της μητέρας


Οι νοσηλευτές αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος υγείας τόσο από την άποψη της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς τους.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!!!!!