Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

ANAKOINΩΣΗ

 ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ.

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

 Θα λειτουργήσει την θερινή περίοδο , ΙΟΥΛΙΟ- ΑΥΓΟΥΣΤΟ ως εξής:

Καθημερινά ,1/7 -  8/7  από  08:00πμ- 14:00μμ και στις εφημερίες  21/7 , 4/8, 18/8  από 09:00πμ έως τις 13:00μμ.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 01/09/2022 έως και 15/09/2022. 

Δικαιολογητικά εγγραφής

1.  Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ) 

2.  Τίτλος σπουδών (Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) 

3.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) 

4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.  Βεβαίωση ΑΜΚΑ

6.  Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους. 

7.  Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν) 

8.  Επιπλέον για τους υποψήφιους καταρτιζόμενων χωρών της ΕΕ ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1.                                                            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ  ,                                Τηλέφωνo επικοινωνίας:2441351205.

                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ


Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας .

 Θα λειτουργήσει Α’ και Γ’ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2022-2023. Δυνατότητα εγγραφής έχουν: 

Α) Στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης:

 • Οι απόφοιτοι των ΓΕΛ, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. 
 • Οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με την συμπλήρωση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. 

 Β) Στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης: 

 • Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ανάλογης ειδικότητας.
 • Οι κάτοχοι ΒΕΚ και ΙΕΚ και του μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας συναφών ειδικοτήτων των Δ.ΙΕΚ (ως κατάταξη) με απαλλαγή από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί.                                                           

Δικαιολογητικά εγγραφής

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ) 
 2. Τίτλος σπουδών (Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) 
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) 
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους. 
 7. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν) 
 8. Επιπλέον για τους υποψήφιους καταρτιζόμενων χωρών της ΕΕ ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1. 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 01/09/2022 έως και 15/09/2022. 

Γ) Μετεγγραφές
Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.ΙΕΚ δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης  στο Δ.ΙΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει από 01 έως 08 Ιουλίου 2022. 

 Η φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ                                                                                 Κατόπιν πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ αποκτούν πτυχίο, επιπέδου 5.                                               Παρέχεται αναβολή στράτευσης.                                                                                                   Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.                                                                                                            Η Φοίτηση είναι πρωινή.                                                                                                                              

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ , καθημερινά έως τις 08 Ιουλίου και   στις εφημερίες 21/07, 4/08 & 18/08  από 09:00πμ έως τις 13:00μμ.

Τηλέφωνo επικοινωνίας:2441351205

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ  ΜΑΙΡΗ

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ η υπ΄άριθμ. Κ5 /63547/ ΦΕΚ 2662 /τ.β΄/30-5-2022
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 

Οι συμμετέχοντες  στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022, σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ μπορούν να επιλέξουν   την ειδικότητα  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΜΕ 15 ΘΕΣΕΙΣ .)
 Οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν να παρακολουθήσουν με άμεση εγγραφή δίχως την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να ενημερωθούν από την Γραμματεία της σχολής στο τηλ 2441351205


Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ 

ΖΑΧΑΡΑΚΗ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ